Privatlivs- og persondatapolitik

Hvad er SOFTNOTIK?

SOFTNOTIK er en software og IT-konsulent virksomhed stiftet i 2020 af Kim Dam Grønhøj.
Vores webstedsadresse er: https://softnotik.dk.

Hos SOFTNOTIK indsamler jeg persondata, som er nødvendige for mig for at kunne levere de ydelser, som efterspørges. Jeg tager dine persondata alvorligt, og derfor arbejder jeg ud fra nedenstående let gennemskuelige regler.

Hvilke personlige data jeg indsamler?

Jeg indsamler kun personoplysninger, som er nødvendige for mig, og jeg behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvilke oplysninger der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål personoplysningerne skal bruges til.
I tilfælde af indsamling af peronoplysninger kunne f. eks være SOFTNOTIK’s services, tjenester eller ved benyttelse af kontaktformularer.
I SOFTNOTIK behandler jeg følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse (privatkunde eller erhvervskunde)
 • E-mailadresse
 • Telefonnr.
 • Hjemmeside du ejer
 • Virksomhedsnavn (erhvervskunde)
 • Virksomhedsadresse (erhvervskunde)
 • CVR-nr. (erhvervskunde)
 • EAN-nr. (erhvervskunde)
 • Betalingsmåde
 • Leveringsønsker
 • Info om IP-adressen hvorfra bestilling er foretaget
 • Info om din kundetype (privat eller erhverv

Hvor og hvordan indsamler vi oplysningerne?

Jeg indsamler oplysninger både hos dig og fra tredjeparter som eksempelvis Dinero, Microsoft Teams og sociale medier..

Jeg indsamler oplysninger om dig fx via cookies, emails, telefonisk kontakt eller chat med dig. Jeg får oplysninger, hvis du benytter sociale medier som Facebook, Twitter, Steam, YouTube, Github, Linkedin, hvor du følger os, aktivt skriver kommentarer eller på anden måde kommunikerer med os. Deltager du i undersøgelser, eller svarer du på spørgeskemaer, indsamler jeg også oplysninger om dine svar.

Jeg indsamler også oplysninger hos offentlige og private registre som kreditoplysningsbureauer og telefonbogsoplysninger.

Facebook

Når du bruger Facebook, installerer Facebook en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler et opslag, skriver kommentarer til et opslag eller liker et opslag.
Både Facebook og SOFTNOTIK er ansvarlige for denne dataindsamling.
Facebook er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Facebook.
SOFTNOTIK er dataansvarlig, når jeg modtager statistikker vedrørende Facebook brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Facebooks politik for behandling af personoplysninger her:

http://https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twiiter

Når du bruger Twiiter, installerer Twiiter en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler et opslag, skriver kommentarer til et opslag eller liker et opslag.
Både Twitter og SOFTNOTIK er ansvarlige for denne dataindsamling.
Twitter er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Twitter.
SOFTNOTIK er dataansvarlig, når jeg modtager statistikker vedrørende Twitter brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Twitters politik for behandling af personoplysninger her:

https://twitter.com/en/privacy

Steam

Når du bruger Steam fra Valve Corporation, installerer Steam en cookie eller identifikation token på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler et opslag eller video, skriver kommentarer til et opslag eller video eller spiller nogle af deres computerspil i kataloget. Steam processere også foskellige data i forbindelse med indsamling.
Både Valve Corporation og SOFTNOTIK er ansvarlige for denne dataindsamling.
Valve Corporation er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Steam.
SOFTNOTIK er dataansvarlig, når jeg modtager statistikker vedrørende Steam brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Steams politik for behandling af personoplysninger her:

https://store.steampowered.com/privacy_agreement

Youtube

Når du bruger Youtube, installerer Youtube en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler et video, skriver kommentarer til en video eller gemmer videoer.
Både Youtube og SOFTNOTIK er ansvarlige for denne dataindsamling.
Youtube er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Youtube.
SOFTNOTIK er dataansvarlig, når jeg modtager statistikker vedrørende Youtube brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Youtubes politik for behandling af personoplysninger her:

https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Github

Når du bruger Github, installerer Github en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler kode, skriver kommentarer til kode eller commits.
Både Github og SOFTNOTIK er ansvarlige for denne dataindsamling.
Github er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Github.
SOFTNOTIK er dataansvarlig, når jeg modtager statistikker vedrørende Github brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Github politik for behandling af personoplysninger her:

https://help.github.com/en/github/site-policy/github-privacy-statement

Linkedin

Når du bruger Linkedin, installerer Linkedin en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles eksempelvis, hvis du deler opslag, skriver kommentarer til opslag.
Både Linkedin og SOFTNOTIK er ansvarlige for denne dataindsamling.
Linkedin er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Linkedin .
SOFTNOTIK er dataansvarlig, når jeg modtager statistikker vedrørende Linkedin brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring.
Du kan se Linkedin politik for behandling af personoplysninger her:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Formål med behandling af dine oplysninger

Jeg bruger dine oplysninger til at markedsføring, give dig rådgivning og til at holde dig orienteret om de produkter og services jeg tilbyder inden for softwareudvikling og drift. 

De oplysninger, vi henter fra offentlige og private registre, bruger vi til at:

 • Opdatere adresseoplysninger
  At sikre nyeste kontaktoplysninger, når du er kunde hos mig.
 • Kontrollere, at du ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau.

SOFTNOTIK behandler også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse. Vi behandler kun personoplysninger som er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvorved de behandles.

SOFTNOTIK behandler desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af vores IT-sikkerhed og til direkte markedsføring mv.

Indsamling af persondata ved brugeradfærd

Jeg indsamler brugernes adfærd på hjemmesiden uden at gemme deres IP-adresser. Jeg anonymisere brugernes IP-adresser ved at konvertere dem til hashkeys. Jeg benytter ikke cookies til dataindsamling af brugeradfærd.

Optagelse af telefonsamtaler

Når du ringer til SOFTNOTIK, beder jeg indimellem om lov til at optage din samtale. Optagelse af samtaler kræver altid dit samtykke og vil således ikke ske uden din aktive accept. Jeg bruger optagelserne, når jeg har behov for at revidere og dokumentere en opgave til at forbedre min kundeservice, services. Der er kun mig, som har adgang til optagelserne. Jeg sletter eller anonymiserer optagelserne kort efter eller efter maks 2 måneder.

Vi gemmer vores chatsamtaler

Når du chatter med SOFTNOTIK, vil din chatsamtale blive gemt. Chatsamtaler bruges til behandle af sager, dokumentation af opgaver til mig. Jeg bruger ikke chatsamtaler til udveksling af helbredsoplysninger. Hvis du er kunde hos os, gemmer vi chatsamtalen på din sag. Hvis du ikke er kunde hos os, gemmer vi chatsamtalen i højest 12 måneder.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

SOFTNOTIK har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål, kan blive mødt med et krav eller har en lovmæssig pligt til at opbevare dem.

SOFTNOTIK sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

SOFTNOTIK almindelige sletteregler er som følger:

 • Ved afgivelse af tilbud slettes data efter
  • Privat: 6 måneder
  • Erhverv: 5 år
 • Tidligere kunder
  • Privat: 6 måneder
  • Erhverv: Ubegrænset

Datasikkerhed

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Yderligere information

Indlejret indhold fra andre websteder og nyheder

Artikler og nyheder på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvordan vi beskytter dine data

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and Terms of Service apply.